Biobased economy

Biobased Business Accelerator is ingericht als landelijk platform om als vliegwiel voor biobased innovaties in Nederland te fungeren. Het gaat om de ontwikkeling van concrete nieuwe commerciële activiteiten op basis van hernieuwbare grondstoffen in nauwe samenhang met duurzame voedselproductie en bio-energie winning in een bioraffinage/-cascadering benadering. Het MKB speelt hierin een steeds nadrukkelijker rol.

Het platform heeft drie functionaliteiten:

  • netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en intermediairs/dienstverleners gericht op duurzame en efficiënte verwaarding van biomassa (ontmoetingsplaats);
  • uitwisseling en creëren van een gemeenschappelijk venster op technologie, markttrends en beleid in de biobased economie (platform);
  • het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB ondernemingen, multinationals en kennisinstellingen voor nieuwe product-marktcombinaties en keteninnovaties, met het oog op implementatie in commerciële projecten (bron van nieuwe business).

In de cruciale ontwikkelingsfase zorgen wij via scouting en screening van biobased innovaties en het organiseren van meet & match bijeenkomsten voor resultaatgerichte acties. Daarnaast bouwen wij voortdurend aan ons uitgebreide netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, om u met telkens nieuwe, interessante mensen in contact te brengen.

Business cases realiseren
Recentelijk heeft de Biobased Business Accelerator (kortweg BbBA) haar activiteiten uitgebreid. Ten eerste hebben wij producten ontwikkeld voor het genereren en opzetten van business cases via Innovatiescans en smeden van samenwerking in Innovatielabs ("denk&doe tanks"). Daarnaast faciliteren wij marktimplementatie van bioraffinageconcepten via het makelen voor ketensamenwerking in de regionale context. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ketenparken of greenports waarin verschillende partijen grondstoffen, reststromen en/of energie uitwisselen (algenkweek en viskweek / vergisting en kassen / chemie, bioplastics en agro).

Sectoroverschrijdend
Wij zijn actief in alle sectoren waaraan de Biobased Economy raakt; energie, afval & organische reststoffen, materialen, (fijn)chemie, food, agro, water en groene ruimte. Binnen dit veld richten wij ons op zowel (inter)nationale spelers in biobased business als meer regionaal georiënteerde ketenpartijen, technologiebedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediairs en zakelijke dienstverleners met een sterke focus op biobased-business. Aangezien de Biobased Economy een sectoroverschrijdende beweging is, zullen de meeste ontwikkelingen gerealiseerd worden waar partijen uit verschillende sectoren elkaar vinden.

Daarom de Biobased Business Accelerator:

  • Nationaal netwerk met partijen uit alle sectoren relevant voor de biobased economy;
  • Een venster op trends, innovaties en marktvragen waarop u kunt aanhaken;
  • Matchmaker van marktvragen, kennis en business;
  • Maatwerkondersteuning in cruciale fasen van biobased innovatie naar implementatie;
  • Uw mogelijkheid om preferred partner te zijn in ketenprojecten en product- of procesinnovaties;
  • Initieert, ontwikkelt en realiseert concrete business cases en samenwerkingsverbanden.

Organisatie

Biobased Business Accelerator is een project van Stichting Bio-based Business. Het projectbureau wordt uitgevoerd door mede-initiatiefnemer KplusV organisatieadvies.

Contact

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Maarten de Vries telefoon (06 270 855 29) of Edwin Hamoen (06 212 363 45), of stuur een email naar info@biobasedaccelerator.nl.