Projectgebonden samenwerking

 

Biobased Business Accelerator is een initiatief van KplusV organisatieadvies en Stichting BioBased Business. Het meerjarige project wordt gedragen door participantenbijdragen en cofinanciering vanuit het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (www.biobasedeconomy.nl)

KplusV organisatieadvies is ervaren en gespecialiseerd in het opsporen en ondersteunen van kennisintensieve start-ups en spin-offs. Ook is Kplusv thuis in projectmanagement van (nationale en regionale) innovatieplatforms zoals Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie), Medtechpartners, Stichting Nieuwe Bedrijvigheid, Spacematch, Aim to Sustain en daarnaast in Informal Investment. Verder biedt KplusV organisatieadvies ervaren project- en procesmanagers op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven in energietransities, afval(keten)beheer en duurzame gebiedsontwikkeling.

Stichting BioBased Business heeft als missie het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven bij het opzetten van nieuwe commerciële activiteiten gericht op de biobased economie. De Stichting zet haar kennis en relatienetwerk in voor de organisatie van netwerkmeetings, voor informatieverstrekking over trends en relevante regelgeving, door op te treden als vertegenwoordiger van het (MKB) bedrijfsleven richting nationale overheid en de European Renewable Resources Material Association (ERRMA) én door een breed publiek te wijzen op de bijdrage van hernieuwbare grondstoffen aan een duurzame samenleving.