Werkwijze

 

De werkwijze van Biobased Business Accelerator speelt in op ontwikkelingen, vragen en behoeften van bedrijven, kennisinstellingen en overheden vanuit een heldere procesvoering en praktische benadering.

Scouting & screening

Het hart van de Accelerator wordt gevormd door het scouten van innovaties, trends, marktvragen, businessinitiatieven en technologiekennis en het bepalen van de relevantie of haalbaarheid. Via een scan wijzen wij u op mogelijke kansen en proposities. Uiteraard kunnen participanten ook zelf of via relaties vindingen en marktvragen aandragen.

Meet & match

Wij faciliteren business development door marktpartijen relevante vindingen, marktvragen en initiatieven (business proposities) te laten presenteren. Hiervoor worden jaarlijks minimaal vijf platformbijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn participanten van de Accelerator. Naast deze matchmaking organiseert de Accelerator ook ronde-tafelsessies en themamiddagen rond specifieke issues die van belang zijn voor biobased-business development

Uitwerken proposities

Wij ondersteunen het smeden van samenwerkingsverbanden op basis van ingediende business proposities. Dit kan beperkt blijven tot het organiseren van een vervolggesprek in klein comité. Soms is meer ondersteuning nodig voor de uitwerking van een gezamenlijke business case en/of projectvoorstel met concrete deliverables en milestones. In dat geval biedt het Innovatielab uitkomst: een interactieve werkvorm waarmee uw business development snel wordt geconcretiseerd

Formaliseren & financieren

Ons projectbureau helpt u op weg met het smeden en formaliseren van samenwerking, het vinden van externe financiering, of het aanvragen van subsidies. Bijvoorbeeld via doorverwijzing naar partnerorganisaties en -netwerken die passende dienstverlening kunnen aanbieden

Implementeren van projecten

Wij zijn partner van overheden en intermediairs in het ontwikkelen en implementeren van regionale ketenprojecten en nemen daarin het procesmanagement voor onze rekening. Instrumenten als scouting & screening, meet & match en het Innovatielab zetten we actief in om lokale en regionale potenties te vertalen in projecten. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van regionale marktpartijen met nationale spelers als technologiebedrijven en kennisinstellingen.

Met als resultaat

Een nationaal netwerk met partijen uit alle relevante sectoren; een venster op trends, innovaties en marktvragen waarop u kunt aanhaken; een matchmaker van marktvragen, innovatie, kennis en business; Maatwerkondersteuning in cruciale fasen van biobased innovatie naar implementatie; uw mogelijkheid om preferred partner te zijn in ketenprojecten en product- of procesinnovaties.