Innovaties

 

Bent u bezig met een innovatie op het vlak van biomassa of zoekt u naar nieuwe mogelijkheden met uw eigen biomassa, dan is Biobased Business Accelerator hét platform om uw kennis of product sneller en succesvoller te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Tijdens bijeenkomsten van Biobased Business Accelerator worden nieuwe technologieën, marktvragen of initiatieven als proposities ingebracht. Participanten kunnen ongelimiteerd proposities inbrengen, niet-participanten eenmalig. Soms is buiten de platformbijeenkomsten om een snelle match tot stand te brengen in ons relatienetwerk.

De procedure is als volgt:

  • Neem contact op met Biobased Business Accelerator. Samen met u stemmen we af of uw propositie op hoofdlijnen past binnen Biobased Business Accelerator.
  • Aan de hand van het intakeformulier toetst het projectbureau de kwaliteit van de propositie. Eventueel worden (na uw toestemming en zonodig anoniem) participanten of andere relaties gevraagd naar aansluiting bij hun interessegebieden en marktontwikkelingen.
  • Biobased Business Accelerator maakt samen met u een schriftelijke samenvatting van de propositie en bepaalt in overleg met u de wijze van presenteren.
  • De participanten ontvangen de samenvatting van uw propositie enkele dagen voor de bijeenkomst.
  • U presenteert zelf de propositie in een platformbijeenkomst van Biobased Business Accelerator. Biobased Business Accelerator kan ook voorstellen om direct met één of meerdere participant(en) om de tafel te gaan.
  • Biobased Business Accelerator maakt een vervolgafspraak met u en de geïnteresseerde partijen om verder over uw innovatie en wensen door te praten, eventueel voorafgegaan door een non disclosure agreement. Het projectbureau begeleidt deze verkenning van samenwerkingsmogelijkheden.

As u gaat samenwerken of daarvoor een plan gaat opstellen, dan kan het projectbureau procesmanagement of advies bieden. Ook onderhoudt Biobased Business Accelerator partnerrelaties met diverse intermediairs en dienstverleners die u mogelijk voordelig maatwerk kunnen bieden bij op te starten projecten. Wij nemen graag de opties met u door.