BioBindeR
Biobased Business in de Regio

 

Wat is BioBindeR?
Geïntegreerde bioraffinage, cascadering, hoogwaardige toepassing, ketenontwikkeling en samenwerking. Dat zijn de kernbegrippen waar BioBindeR zich mee bezig houdt. BioBindeR is een samenwerkingsverband tussen de initiatiefnemers NOM, BOM, TKI BBE en Biobased Business Accelerator in samenwerking met Oost NV en LIOF. Het richt zich volledig op het innovatieve MKB in de Biobased Economy.

BioBinder verbindt en initieert
BioBinder stelt zich ten doel een interregionale samenwerking te smeden tussen MKB'ers om zo de ontwikkeling van biobased innovaties en toepassingen, leidend tot concrete business cases, te stimuleren. Vooral het koppelen van ondernemers die niet in elkaars regio zitten is een belangrijk element in wat ons drijft.
Het samenwerkingsverband zet zich in voor de uitvoering van drie aan elkaar gelinkte onderdelen:

  1. BioBinder organiseert themawerksessies gericht op het smeden van samenwerking tussen MKB'ers rond biobased ontwikkeling en innovatie. Interactie tussen de aanwezigen resulterend in concrete business cases is het hoofddoel.
  2. BioBinder definieert business cases die uit de themawerksessies naar voren komen en poogt consortia op te zetten.
  3. BioBinder helpt deze consortia op weg richting verdere ontwikkeling en financiering van de business cases.

Werksessies
Inmiddels zijn er vier inspirerende werksessies georganiseerd, telkens rondom een nieuw thema en met andere deelnemers. Na een korte inleiding over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het thema van de dag gaan de circa 30 to 40 deelnemers onder begeleiding met elkaar in gesprek. Om elkaar te leren kennen en raakvlakken te vinden van elkaars activiteiten. Zo worden er ideeën gegenereerd voor nieuwe biobased ontwikkelingen. Na afloop van de middag selecteert BioBindeR de meest kansrijke ideeën en initieert daar samenwerking.

De vier eerder gehanteerde thema's zijn:

  1. Hoogwaardige toepassingen uit reststromen van land- en tuinbouw
  2. Technische toepassingen van biobased eiwitten
  3. Natuurvezels in bouwmaterialen
  4. Groene cosmetica en personal care

De werksessies zijn uitsluitend toegankelijk voor innovatieve MKB ondernemers.

Interesse?
Voor meer informatie over BioBindeR of het deelnemen aan een bijeenkomst kunt u contact met ons opnemen.

Contactpersonen
Biobased Business Accelerator: Edwin Hamoen en Maarten de Vries
NOM - Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij: Errit Bekkering
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Paul Gosselink en Pieter Meeuwissen
TKI-BBE: Christiaan Bolck